Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Legiaseal.com luôn có tinh thần trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại trang thương mại điện tử legiaseal.com

Khi phát sinh tranh chấp, legiaseal.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ của legiaseal.com và thực hiện theo các bước sau:

Bước 01:

Legiaseal.com chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đăng bán trên trang TMĐT legiaseal.com . Legiaseal.com có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan tới chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

Khách  hàng có thể gửi khiếu nại hoặc gọi điện trực tiếp đến legiaseal.com để khiếu nại và yêu cầu bồi thường trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do legiaseal.com không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Bước 02:

Khi Khách hàng và legiaseal.com không đạt được thỏa thuận thương lượng. Khách hàng có thể khiếu nại về cam kết hàng hóa của người bán bằng hình thức gửi thư tới địa chỉ: 26/12E, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn, TP. HCM, Việt Nam ; gọi trực tiếp tới số khiếu nại : 028 36208651(53-54) (hỗ trợ trong giờ hành chánh); hoặc gửi khiếu nại tới mail: sales@legiaseal.com

Bước 03:

Ban quản trị  của legiaseal.com sẽ trực tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên legiaseal.com sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Legiaseal.com chủ động giải quyết tranh chấp nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở Chính sách mà legiaseal.com đã công bố.

Bước 04:

Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của legiaseal.com thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

         1. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, legiaseal.com không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, mất mát, tổn thất mà Khách hàng phải chịu trừ khi khi do lỗi cố ý của legiaseal.com gây ra. Trách nhiệm của legiaseal.com đối với Khách hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách hàng mua trên trang www.legiaseal.com .

         2. Bất khả kháng

Bên bán sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn hoặc thất bại trong việc bàn giao hàng hóa bàn giao khi sự trì hoãn hoặc thất bại này là do Sự kiện Bất khả kháng. Nếu xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, thời điểm bàn giao sẽ được gia hạn cho đến khi Sự kiện Bất khả kháng chấm dứt. Bất kể có quy định trái ngược, Bên bán sẽ có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào trong và sau khi xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, hủy bỏ Giao dịch hoặc bất kỳ phần nào của Giao dịch mà không phát sinh trách nhiệm pháp lý.

         3. Điều khoản chung

– Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

– CÔNG TY TNHH SX TM DV VẬT LIỆU LÀM KÍN LÊ GIA và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

– Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

– Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa CÔNG TY TNHH SX TM DV VẬT LIỆU LÀM KÍN LÊ GIA và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

         4. Điều khoản cam kết

– Mọi thành viên khi sử dụng legiaseal.com giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT: 26/12E, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn, TP. HCM.

Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: www.legiaseal.com.

Đặt hàng Online
Facebook Instagram Youtube logo-zalo-vector Zalo
+842836208651
Translate »